top of page

Ouders

ISK foto's 2023 met illustraties totaal_Tekengebied 1-02.jpg

Oudergesprekken

  • Na de toetsing is er een leerlingbespreking met alle betrokken docenten.

  • De voortgang wordt met de leerling besproken en vastgelegd.

  • De voortgang wordt door de mentor besproken met de ouders en leerling in een ouder/leerling gesprek.

  • Deze gesprekken vinden plaats in december, maart en juni.

Klachtenregeling

De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel. 

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de klachtenregeling van Stichting Fioretti Teylingen streven we daarom naar een zorgvuldige behandeling van klachten. Zo wordt niet alleen het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school. 

Voorfase klachtbehandeling

Elke school heeft een voorfase klachtbehandeling. Deze voorfase biedt de mogelijkheid een klacht op school af te handelen. Pas als daar geen oplossing uit volgt kan de klacht officieel ingediend worden bij de klachtencommissie. 

Indienen van een klacht

 

In de klachtenregeling staat beschreven hoe het indienen en behandelen van een klacht in zijn werk gaat. U kunt uw klacht opsturen naar het secretariaat van de klachtencommissie:

 

Secretariaat Klachtencommissie Stichting Fioretti Teylingen

Postbus 200

2215 ZL Voorhout

t.a.v. secretaris Klachtencommissie

email: secretariaat@StichtingFiorettiTeylingen.nl​

bottom of page