top of page

Aanmelden

Leerlingen kunnen zich het hele jaar aanmelden. Er is in principe geen wachtlijst en de ISK plaatst zo snel mogelijk om thuiszitten te voorkomen. Leerlingen die 18+ zijn worden niet aangenomen.

Aanmelden doe je door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar:

Stichting Fio/Teylingen, postbus 200,

2215 ZL  Voorhout.

Leerling en ouders/verzorgers krijgen een intakegesprek met het OT team.

Wanneer een leerling geen Nederlands spreekt verwachten we dat er iemand bij is die kan vertalen of informatie kan geven over de leerling.

ISK foto's 2023 met illustraties totaal_Tekengebied 1-05.jpg

Intake en testen

  • Leerling, ouders/verzorgers en eventueel tolk krijgen een intakegesprek met teamleider en intaker.

  • Intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten. Leerling die nog geen onderwijs hebben gevolgd in Nederland wordt door de intaker getest

  • Test duurt ongeveer 90 minuten

  • Leerlingen die van een Nederlandse school komen daar worden de gegevens door de intaker opgevraagd bij de school van herkomst

Plaatsing

  • Na de intake bepaalt de plaatsingscommissie in welke klas de leerling komt. De plaatsingscommissie is het OT( ondersteuningsteam ) team van de ISK.

  • De plaatsingscommissie bepaalt welke klas het beste aansluit op het niveau en de leeftijd van de leerling

bottom of page