Intake en testen

Leerling, ouders/verzorgers en eventueel tolk krijgen een intakegesprek met teamleider en intaker.

Intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten

Leerling die nog geen onderwijs hebben gevolgd in Nederland wordt door de intaker getest

Test duurt ongeveer 90 minuten

Leerlingen die van een Nederlandse school komen daar worden de gegevens door de intaker opgevraagd bij de school van herkomst

Aanmelding

Leerlingen kunnen zich het hele jaar aanmelden. Er is in principe geen wachtlijst en de ISK plaatst zo snel mogelijk om thuiszitten te voorkomen. Leerlingen die 18+ zijn worden niet aangenomen.
 
 

Aanmelden doe je door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar:

Teylingen College KTS, postbus 200,

2215 ZL  Voorhout.

Leerling en ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging voor de intake en toetsing. Deze vindt plaats om de woensdagmiddag.

Wanneer een leerling geen Nederlands spreekt verwachten we dat er iemand bij is die kan vertalen of informatie kan geven over de leerling.

 

Plaatsing

Na de intake bepaalt de plaatsingscommissie in welke klas de leerling komt. De plaatsingscommissie bestaat uit twee docenten en de teamleider.

De plaatsingscommissie bepaalt welke klas het beste aansluit op het niveau en de leeftijd van de leerling