top of page

Aanmelden

Leerlingen kunnen zich het hele jaar aanmelden. Er is in principe geen wachtlijst en de ISK plaatst zo snel mogelijk om thuiszitten te voorkomen. Leerlingen die 18+ zijn worden niet aangenomen.

U kunt een leerling aanmelden door een afspraak te maken via de mail:

info@isk-db.nl

Leerling en ouders/verzorgers krijgen een intakegesprek met het OT team.

Wanneer een leerling geen Nederlands spreekt verwachten we dat er iemand bij is die kan vertalen of informatie kan geven over de leerling.

De volgende documenten graag meenemen naar het gesprek:

  • een paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument van de leerling

  • BSN nummer van de leerling, indien beschikbaar

  • Bewijs van de aankomstdatum in Nederland

  • Overdracht/gegevens van de vorige Nederlandse school, indien van toepassing.

Op de Locatie Rijnsburg wordt naast een gesprek, ook een toets afgenomen. 

ISK foto's 2023 met illustraties totaal_Tekengebied 1-05.jpg

Intake en testen

  • Leerling, ouders/verzorgers en eventueel tolk krijgen een intakegesprek met teamleider en intaker.

  • Intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten. Leerling die nog geen onderwijs hebben gevolgd in Nederland wordt door de intaker getest

  • Test duurt ongeveer 90 minuten

  • Leerlingen die van een Nederlandse school komen daar worden de gegevens door de intaker opgevraagd bij de school van herkomst

Plaatsing

  • Na de intake bepaalt de plaatsingscommissie in welke klas de leerling komt. De plaatsingscommissie is het OT( ondersteuningsteam ) team van de ISK.

  • De plaatsingscommissie bepaalt welke klas het beste aansluit op het niveau en de leeftijd van de leerling

bottom of page