top of page

Onderwijs

Ons onderwijs is schakelen in de hoogste versnelling, waarin de Nederlandse taal centraal staat. Iedere leerling doorloopt een ´eigen leerroute´.

ISK foto's 2023 met illustraties totaal_Tekengebied 1-07.jpg

Intake

Bij de intake wordt er gekeken naar het startniveau van de leerling. Middels een uitgebreide intakeprocedure, wordt er een uitstroom route gemaakt op basis van leeftijd en capaciteiten.

Deze route wordt regelmatig gecontroleerd en eventueel bijgesteld. Door de route visueel inzichtelijk te maken en regelmatig met de leerling te evalueren, kan de leerling zien waar hij of zij staat en wat het einddoel is.

Vakken

Naast het vak TVN (taal voor nieuwkomers) krijgen de leerlingen Engels, Wiskunde,LO, Burgerschap, Beeldende Vorming, Mentorles en Sociale Vaardigheids training

 

In het uitstroom-jaar komen de vakken Mens & Maatschappij, LOB en vakken op maat erbij. Vakken op maat betekent, vakken die de leerling nodig heeft om uit te stromen naar zijn profiel.

"Verleden heb je, toekomst moet je maken".

- Marc Andries, Belgisch schrijver en dichter

bottom of page