top of page

Praktische informatie

ISK foto's 2023 met illustraties totaal_Tekengebied 1-10.jpg

Ziek melden

  • De ouder/verzorger dient deze te melden tussen 8.00 en 8.30 op telefoonnummer: 0252830370 ( Lisse) of 0252461999 ( Rijnsburg)

  • Wanneer een leerling beter is, moet hij een herstelbriefje geven waarop de naam, klas, data van afwezigheid vermeld staan.

  • Bij ziekte langer dan 5 dagen, dient de ouder contact op te nemen met de mentor. In overleg kan er werk mee naar huis worden gegeven.

Lestijden ISK

  • Voor de lestijden op de ISK klik hieronder op de buttons om deze in te zien.

  • Aan het begin van de dag en na iedere pauze gaat er een tweede bel. Vóór de tweede bel moet je in het lokaal zijn waar je les hebt.

 

  • Twee of drie keer per jaar is er een rapportvergadering waarbij veel docenten aanwezig moeten zijn. Op die dagen heb je een minirooster.Dat wil zeggen: alle lessen gaan gewoon door, maar zijn tien minuten korter.

Verlof aanvragen

  • Wij gaan ervan uit dat u probeert alle afspraken met tand(artsen) en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden van uw zoon/dochter te plannen.

 

  • In gevallen dat dit niet mogelijk is kunt u: Via het gele verlofbriefje dit minimaal een dag van te voren aanvragen.

  • Voor langdurig verlof dient u gebruik te maken van formulier ¨verlofaanvraag¨

Vakantie regeling schooljaar 2023-2024

bottom of page