De ouder/verzorger dient deze te melden tussen 8.00 en 8.30 op telefoonnummer: 0252830370

Wanneer een leerling beter is, moet hij een herstelbriefje geven waarop de naam, klas, data van afwezigheid vermeld staan.

Bij ziekte langer dan 5 dagen, dient de ouder contact op te nemen met de mentor. In overleg kan er werk mee naar huis worden gegeven.

Ziek melden

 

Verlof aanvragen

 

Wij gaan ervan uit dat u probeert alle afspraken met tand(artsen) en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden van uw zoon/dochter

te plannen.

 

In gevallen dat dit niet mogelijk is kunt u:

Via het gele verlofbriefje dit minimaal een dag van te voren aanvragen.

Voor langdurig verlof dient u gebruik te maken van formulier ¨verlofaanvraag¨.

 

Vakantie regeling schooljaar 2020 - 2021

Herfstvakantie         ma. 19 oktober t/m vr. 23 oktober

Kerstvakantie           ma. 21 december t/m vr. 1 januari

Voorjaarsvakantie   ma. 22 februari t/m vr. 26 februari

Goede Vrijdag /Pasen    vr. 2 april en ma. 5 april

meivakantie             ma.  26 april t/m vr. 7 mei 

 

Hemelvaart              do.  13 -  vr. 14 mei

2e Pinksterdag        ma. 24 mei

Zomervakantie        ma. 19 juli t/m vr. 27 augustus 2021

9743_lilian_fotografie_noordwijkerhout_n
 

Lestijden ISK

Voor de lestijden op de ISK klik hiernaast om deze in te zien.

Aan het begin van de dag en na iedere pauze gaat er een tweede bel.

Vóór de tweede bel moet je in het lokaal zijn waar je les hebt.

 

Twee of drie keer per jaar is er een rapportvergadering waarbij veel docenten aanwezig moeten zijn.

Op die dagen heb je een minirooster.

Dat wil zeggen: alle lessen gaan gewoon door, maar zijn tien minuten korter.