Oudergesprekken

Na de toetsing is er een leerlingbespreking met alle betrokken docenten.

Na de toetsing is er een leerlingbespreking met alle betrokken docenten.

De voortgang wordt met de leerling besproken en vastgelegd.

De voortgang wordt door de mentor besproken met de ouders en leerling in een ouder/leerling gesprek.

Deze gesprekken vinden plaats in november, maart en juni.

"Verleden heb je, toekomst moet je maken".

- Marc Andries, Belgisch schrijver en dichter

Wereldkamer

De  wereldkamer is voor ouders van de ISK. Het doel van de wereldkamer is ouders te helpen inburgeren in het Nederlandse onderwijssysteem. Door middel van interactieve bijeenkomsten over actuele onderwerpen maken zij kennis met de onderwijswereld van hun kind.

De wereldkamer wordt georganiseerd door het team van de ISK.

Volg ons op
  • Gray Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon